ליווי פיננסי לקבוצות רכישה

ליווי חבורת רוכשים במהלך רכישה משותפת של קרקע לשם בניה של מבנה, בין אם למגורים ובין אם לשימוש מסחרי (משרדים, תעשיה) וכו’ . בכל קבוצת רכישה נדרשים החברים להציג מימון ברמת המיזם כך הקבוצה מהווה היזם של עצמה.

לצרכי המימון נדרשים החברים להציג יכולות פיננסיות של כל אחד מחברי הקבוצה באופן פרטי וכן יכולות פיננסיות של הקבוצה ביזם.

המימון לקבוצות רכישה נעשה ע”י גופים בנקאיים וגופים חוץ בנקאיים ויש להתאים את העסקה לגוף הרלוונטי מבחינת לוחות הזמנים, אישור החברים, תנאי המימון ועוד.

עוד בנושא