השלמת הון עצמי וליווי פיננסי ליזמי נדל”ן

ליווי יזמי נדל”ן הנדרשים להעמיד הון עצמי עבור עסקאות ומיזמי בנייה. היזם נדרש למצוא מקורות מימון חלקיים כהשלמה להון העצמי או מלאים עבור המיזם.

בנוסף, בכל מיזם נדרשים היזמים להעמיד ליווי פיננסי, בין אם ממקורות בנקאיים או מקורות חוץ בנקאיים (קרנות וגופי מימון שונים) אשר יבטיחו את הליווי ליזם ולרוכשים בפרויקטים השונים.

עוד בנושא